СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛАНТЛИВИ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ

Англо-американско училище предлага пълни стипендии за талантливи български ученици.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА
СТИПЕНДИЯ

Успешните кандидати трябва да отговарят на ВСИЧКИ долупосочени критерии:

 • Отлични познания по английски език;
 • Много добро академично представяне;
 • Личностни качества, които им позволяват да работят в екип;
 • Готовност да вложат значителни усилия в учебния процес;
 • Българско гражданство;
 • Доказана нужда от финансова подкрепа на семейството;
 • Стипендията се предлага само на ученици, които към момента НЕ се обучават в ААУ.

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Необходими документи

  • Официални документи за финансово състояние: служебна бележка от работодателя/ите на всеки родител с посочен годишен брутен и нетен доход ИЛИ данъчна декларация за родители, които имат собствен бизнес за последната данъчна година (на български език);
  • Копие от диплома или служебна справка за годишни оценки по всички предмети за последните две години, включително текущата учебна година (на български език);
  • Три поверителни препоръки (образец предоставен от ААУ), попълнени от съответния учител на английски език;
  • Две допълнителни поверителни препоръки от учители (на български език);
  • Есе на английски език, написано от кандидата по тема, посочена от Комисията за стипендии;
  • Информация от паспорта/личната карта или акта за раждане на ученика. Паспортна информация на двамата родители.
 • Процес на кандидатстване

  След подбор по документи, успешните кандидати държат тестове по английски език и математика и се явяват на интервю с представители на училището. Стипендиите се връчват в края на учебната година (май-юни).

Подготовка за изпитите

 • Изпит по английски език

  Има голяма разлика между изучаването на английски и обучението на английски. Когато човек учи английски като чужд език, той учи Social English, т.е. езикът, който използва за ежедневна комуникация както в устна, така и в писмена форма. Например, човек може да гледа филми или да общува с приятели социално на английски.
  Тъй като ААУ е международно училище, всички предмети се преподават на английски език. С други думи, учениците трябва да учат академичен английски, за да постигнат академичен успех.

  Въпреки че социалният и академичният английски са различни аспекти на езика, важно е да се подчертае, че академичният английски е много по-сложен и взискателен. Наистина, не е необичайно ученик да владее добре социален английски и да има затруднения с академичен английски. Съществена част от академичния английски език е общият академичен речник, както и речникът, свързан с различните области на съдържанието
  (социални и природни науки, математика, езици и т.н.).

  Оценяването на английския език има за цел да определи нивото на владеене на кандидата. Оттук и необходимостта от изчерпателен тест, който позволява на комисията за стипендии да оценява учениците по отношение на слушане, говорене, четене и писане. От кандидатите се иска да участват в интерактивна говорна дейност, да напишат академично есе и да се явят на компютърно базиран тест, който обхваща разбирането при четене и използването на език.

  Ето няколко примера за въпроси от различните части на теста, които да ви помогнат да се запознаете с формата.

  Reading Comprehension/Use of English
  (Multiple Choice)

  Hybrid cars and colony collapse.
  (Exemplars taken from www.englishforeveryone.org)

 • Есе

  • ТЕМА 1: Алберт Айнщайн веднъж казва: „Образованието е това, което остава, след като човек е забравил какво е научил в училище.“ Съгласни ли сте или не с това твърдение?
   Напишете есе от няколко абзаца, в което излагате своята позиция и я подкрепяте с убедителни аргументи.
  • ТЕМА 2: Напишете есе от няколко абзаца, което да убеди читателите, че мобилните телефони играят важна роля в училище в наши дни. Не забравяйте да включите конкретни аргументи и примери в подкрепа на вашата позиция.
 • Изпит по математика

  Академичен речник

  Ето някои специфични термини, които да ви помогнат в подготовката за изпита:
  (термините са взети от http://www.colorincolorado.org)

  Addition (+)

  • Combined
  • Increased
  • Total of
  • Sum
  • Added to
  • Together
  • Plus

  Subtraction (-)

  • Minus
  • Less than
  • Less
  • Fewer than
  • Difference
  • Decrease
  • Take away
  • More than

  Multiplication (x)

  • Multiplied
  • Product of
  • Times
  • Of

  Division (/)

  • Divided by
  • Into
  • Per
  • Quotient of
  • Percent (divided by 100)
  • Out of
  • Ratio of

  Примерни задачи за изпита по математика

  Примерни задачи по математика можете да намерите тук.

 • Академичен речник и структура

  Кандидатите могат да използват сайта  www.newsela.com, да изберат област със съдържание (обществени науки, природни науки, математика и езици) и да четат статии. Това ще им помогне да се запознаят със съответния академичен писмен английски в съответните области.

  Успех с подготовката! Очакваме да се срещнем с вас.

Често задавани въпроси