СТИПЕНДИИ ЗА 2022/2023
УЧЕБНА ГОДИНА

За 16-та поредна година Англо-американско училище предлага пълни стипендии за талантливи български ученици. За 2023/2024 учебна година могат да кандидатстват само ученици завършили 7ми клас.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА
СТИПЕНДИЯ

Успешните кандидати трябва да отговарят на ВСИЧКИ долупосочени критерии:

 • Отлични познания по английски език;
 • Много добро академично представяне;
 • Личностни качества, които им позволяват да работят в екип;
 • Готовност да вложат значителни усилия в учебния процес;
 • Българско гражданство;
 • Доказана нужда от финансова подкрепа на семейството;
 • Стипендията се предлага само на ученици, които към момента НЕ се обучават в ААУ.

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

За желаещите да кандидатстват за стипендия организираме информационна среща на 27 октомври 2022 г.
(четвъртък) на която ще можете да разгледате училището, да научите повече за стипендиантската програма
и да зададете своите въпроси.

Ако желаете да присъствате на срещата, моля да се регистрирате.

Ще получите потвърждение за началния час на срещата след регистрация,
малко преди датата на събитието.

ВАЖНИ ДАТИ

19 Януари 2023
Информационна среща 2
Регистрирайте се

22 Април 2023
Изпити по английски език и математика

2-4 Май 2023

Интервюта (датите може да се променят)

КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Необходими документи

  • Официални документи за финансово състояние: служебна бележка от работодателя/ите на всеки родител с посочен годишен брутен и нетен доход ИЛИ данъчна декларация за родители, които имат собствен бизнес за последната данъчна година (на български език);
  • Копие от диплома или служебна справка за годишни оценки по всички предмети за последните две години, включително текущата учебна година (на български език);
  • Три поверителни препоръки (образец предоставен от ААУ), попълнени от съответния учител на английски език;
  • Две допълнителни поверителни препоръки от учители (на български език);
  • Есе на английски език, написано от кандидата по тема, посочена от Комисията за стипендии;
  • Информация от паспорта/личната карта или акта за раждане на ученика. Паспортна информация на двамата родители.
 • Процес на кандидатстване

  След подбор по документи, успешните кандидати държат тестове по английски език и математика и се явяват на интервю с представители на училището. Стипендиите се връчват в края на учебната година (май-юни).

Подготовка за изпитите

 • Изпит по английски език

  Има голяма разлика между изучаването на английски и обучението на английски. Когато човек учи английски като чужд език, той учи Social English, т.е. езикът, който използва за ежедневна комуникация както в устна, така и в писмена форма. Например, човек може да гледа филми или да общува с приятели социално на английски.
  Тъй като ААУ е международно училище, всички предмети се преподават на английски език. С други думи, учениците трябва да учат академичен английски, за да постигнат академичен успех.

  Въпреки че социалният и академичният английски са различни аспекти на езика, важно е да се подчертае, че академичният английски е много по-сложен и взискателен. Наистина, не е необичайно ученик да владее добре социален английски и да има затруднения с академичен английски. Съществена част от академичния английски език е общият академичен речник, както и речникът, свързан с различните области на съдържанието
  (социални и природни науки, математика, езици и т.н.).

  Оценяването на английския език има за цел да определи нивото на владеене на кандидата. Оттук и необходимостта от изчерпателен тест, който позволява на комисията за стипендии да оценява учениците по отношение на слушане, говорене, четене и писане. От кандидатите се иска да участват в интерактивна говорна дейност, да напишат академично есе и да се явят на компютърно базиран тест, който обхваща разбирането при четене и използването на език.

  Ето няколко примера за въпроси от различните части на теста, които да ви помогнат да се запознаете с формата.

  Reading Comprehension/Use of English
  (Multiple Choice)

  Hybrid cars and colony collapse.
  (Exemplars taken from www.englishforeveryone.org)

 • Есе

  • ТЕМА 1: Алберт Айнщайн веднъж казва: „Образованието е това, което остава, след като човек е забравил какво е научил в училище.“ Съгласни ли сте или не с това твърдение?
   Напишете есе от няколко абзаца, в което излагате своята позиция и я подкрепяте с убедителни аргументи.
  • ТЕМА 2: Напишете есе от няколко абзаца, което да убеди читателите, че мобилните телефони играят важна роля в училище в наши дни. Не забравяйте да включите конкретни аргументи и примери в подкрепа на вашата позиция.
 • Изпит по математика

  Академичен речник

  Ето някои специфични термини, които да ви помогнат в подготовката за изпита:
  (термините са взети от http://www.colorincolorado.org)

  Addition (+)

  • Combined
  • Increased
  • Total of
  • Sum
  • Added to
  • Together
  • Plus

  Subtraction (-)

  • Minus
  • Less than
  • Less
  • Fewer than
  • Difference
  • Decrease
  • Take away
  • More than

  Multiplication (x)

  • Multiplied
  • Product of
  • Times
  • Of

  Division (/)

  • Divided by
  • Into
  • Per
  • Quotient of
  • Percent (divided by 100)
  • Out of
  • Ratio of
 • Академичен речник и структура

  Кандидатите могат да използват сайта  www.newsela.com, да изберат област със съдържание (обществени науки, природни науки, математика и езици) и да четат статии. Това ще им помогне да се запознаят със съответния академичен писмен английски в съответните области.

  Успех с подготовката! Очакваме да се срещнем с вас.

Често задавани въпроси